ΟΥΔΕΙΣ ΣΡΑΣΤΗΣ, ΟΣΤΙΣ ΟΥΚ ΑΕΙ ΦΙΛΙ.
NON EST AMICUS HIC QUI AMARE DESINIT.


Symb. XLVI.

INFORMAL DESCRIPTION

 

 

Link an image of this page
[Click on image for full page view]